Senin, 20 Agustus 2018

PETA KUNO SELAT GUNTUNG TAHUN 1889

Ternyata pulau guntoeng jika dilihat pada peta di tahun1889 masih berpisah dengan daratan desa rempak (yang sekarang bernama kampung selat guntung)

berikut dibawah ini peta tahun 1889 :


dan jika di lihat peta tahun 2018 yang di ambil google maps, berikut penampkannya

sesuai dengan legenda di selat guntung dan masyarakat setempat bahwa apabila pulau guntung ber taup dengan daratan...maka daerah tersebut akan menjadi kota.... begitulah sumpah nya raja Nyayo (aniaya) yang mendiami tempat tersebut pada masa sebelum kerajaan siak berdiri dan setelah runtuhnya kerajaan koto gasib..............Allahualam....

Sumber foto : http://maps.library.leiden.edu

Senin, 06 Agustus 2018

KELUARGA BESAR DATUK BUANG (JAKHFAR)


SILSILAH DATUK JAKHFAR BERGELAR AKI BUANG
1
H. Mahmud begelar Imam Sulung
1
2
3
4

Idris
zainab
Laisa
Hasan

2
H. Basir
1
2
3
4

Sahar (Kenot)
Se'ah
Jarah
Esah

3
Khalid
1
2Sabariah
Saiyah4
Hamid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rahman
H.M Ali
Zainab
Seripah
Entan
Aro
Fatimah
Sarbaini
Nong
5
Rahmad
1
2
3
4
5
6
7
8

Atan
Ayo
Abo'an (Johar)
Aji
Hamzah
Beram
Jakfar
Limah
Keterangan Susunan :
I, II, III, IV, IV (Angka Romawi) Susunan Moyang/Atuk/Aki
A, B, C, Dst....(Huruf Kapital Besar) Susunan Anak Dari Moyang/Atuk/Aki
1, 2, 3 Dst....(Angka) Cucu Dari Susunan Moyang/Atuk/Aki
A), B), C) Dst... Cicit Dari Susunan Moyang/Atuk/Aki
> .... Piut Dari Susunan Moyang/Atuk/Aki

Susunan Pendowo Limo
Keluarga Moyang Buang Atau Nama Sebenarnya Jakhfar Yaitu :
I.   H. Imam Sulung (H. Mahmud)
A.   Idris (Tidak Mempunyai Anak)
B.   Zainab
1.   Musa
a)   Afri
b)   Neli
c)   Mardhi
2.   Hafsah
a)   Safrizal
b)   Ima Wati
c)   Ayu
3.   Nurlela
a)   Junizar
b)   Hermawandi
c)   Neti Herawati
d)   Zulkarnain
e)   Yudhi
4.   Ligaya
a)   Meri Ekawati
b)   Andi
c)   Dedi
d)   Leni
e)   Mila
5.   Rasyid
a)   Eka
b)   Hamdan
c)   Wawang
6.   Surya (Alm)
a)   Rudi
b)   Ria
c)   Dian
d)   Rizki
7.   Khalil
8.   Zuraida
a)   Maulana
b)   Reza
C.     Laisa (Tidak Mempunyai Anak)
D.    Hasan
1.     Rifai Hasan
a)   Ravi Pramudya
2.     Nizami Hasan
a)   Kema
b)   Akmal
c)    Nina
d)   Izad
e)   Nisa
3.     Wiwin Sadri Hasan
a)    Tiara Arini Sadri
b)    Gustia Nowisya Sadri
c)     Muhammad Ummar Al Fawwaz Sadri
4.     Mulyani Hasan
a)    Darayani Hanifa
b)    Ainun
5.     Hasri Yanti Hasan

II. H. Basir
A.     Sahar (Long Kenot)
1.     Amran
a)    Yusmaniar
b)    Zulfikar
c)     Tarmizi
d)    Edi Naskah
e)    Norma Julita
f)     Desi Mawati
g)    Iis Juniati
2.     Idar
a)    Erdalina
3.     Ruslan
a)    Arahman
b)    Yudi Syahputra
c)     Nur Syahbandi
d)    Yeni Ruslinawati
B.     Hj. Seah
1.     Jelisah (Atah Jelisah)
a)    Ida
b)    Ami
c)     Ita
d)    Ujang
e)    Eka
f)     Ijon (Alm)
g)    Robi
2.     Ghani
a)   Ino
b)   Joko
c)   Leman
d)   Itam
e)   Iyek
f)    Adi
g)   Iin
3.     Zaleha(Almh)
a)    Epi Zahara
b)    Epa Zahara
c)     Zurhima Adha Zahara
d)    Zurlina Herawati
e)    Eka
f)     Dewi
4.     Asni Warli
a)   Martamen
Ø Helena
Ø Dinda
Ø Salsa
b)   Marlina
Ø Febiola Angeli
Ø Jonathan Etgar
Ø Putri Kanaylla
c)   Martini
Ø Vidrul Rahul Rizki
Ø Riki Agustin
d)   Alimin
Ø Hadi
e)   Ino Vina Ratnawati
Ø Ramadhan Saputra
Ø Gibran
Ø Aina
5.     Thamrin Sy (Alm)
a)    Rico
b)    Adeb Jamuri
6.     Siti Jaibah (Gebot)
a)    Lely Zakaria(Almh.)
b)    Hamizamiwati
Ø  Findo
Ø  Lingga
Ø  Puti
c)      Zuriati (Joy) + Jesley ( Suami)
Ø  Melissa
Ø  Maisara
Ø  Mila Suphielia
Ø  Adam Mikhail
d)    Ogishila + Firdaus ( Mantan)
Ø  Faris
Ø  Wina
Ø  Wani
e)    Norhaslinda (Alin) + Ejam
Ø  Naufal
7.     M. Saidi
a)    Tia
Ø  Fatih
b)    Anggi

C.     Hj. Jarah
1.     Zulkifli (Jol)
a)    Dewi
Ø  Widya Putriani
Ø  Sawan Hafiz
b)    Desi
Ø  Nur Aqila
c)     Eko
Ø  Muhammad Alif Alfatih
2.     Abu Bakri /Ujang Keli (Alm)
a)    Ramadhan Saputra
b)    Mika Gustina Sari
c)     Rohmad Susilo (Alm)

D.    Siti Aisyah (Esah)
1.     Netty Herawati
2.     Sumiati
a)    Angga
b)    Nina
c)     Reza
3.     M. Nur Islami (Ujang)
a)    Nanda (Alm.)
b)    Yoga
c)     Aal
d)    Nanda
e)    Bimbin
4.     Nurmaneli/Ino (Almh.)
a)    Yogi
b)    Yola
5.     Irwan
a)    Shalma
b)    Zahwa
c)     Tika
6.     Samsurizal
a)    Bella
b)    Cantika
c)     Loli
7.     Apriadi/Ari
a)    Iki
b)    Kiran

III.  Khalid
A.   Sabariah
1.     Amir
2.     Syarif
3.     Asiyah (aro)
4.     Inong
5.     Itan (alm)
6.     Hasan (alm)
7.     Ida
8.     Arol
9.     Asah

B.   Saiyah
1.     Nurhayati (alm)
2.     Iskandar (kandau)
3.     Misnawati
4.     Syamsir
5.     Azuar war (alm)
6.     Irwan (alm)
7.     M. Amin
8.     M. Effendi ujang (alm)
9.     Juliati (alm)

10.  Ferawati Ella

IV.    Hamid
A.   Rahman
1.   Saari
2.   Ilen Almarhum (tidak mempunyai anak)
3.   Toce
4.   Nurbaiti

B.      H. M . Ali (Rahmah + Kamsiati)
1.     Anwar Ali
a)    Novriadi
b)    Fatmawati
c)     Marni Susanti
d)    Nila Wati
e)    Nova Safitri
f)     Novita Sari
g)    Indah Permata.S   
2.     Maimunah(Almh)
a)    Eva
b)    Dedi
c)     Liza
d)    Evi
e)    Eri
3.      Masni
a)    Riki
b)    Rozi
c)     Sarol
4.      Azuar
a)    Nurul
b)    Nanda
c)     Nabila
5.      Aripin(Alm)
a)    Ardi
b)    Rafi
c)     Nisa
6.      Alizar
a)    Pahmi
b)    Peri
c)     Safira
7.      Meriyusnita
a)    Dian
8.     Srihardianti
9.     Bambang Yudiono

C.     Zainab
1.     Irfan Ahmad ( Si Er )
a)    Vivi Ramdiani
b)    M. Zulfan Islami
c)     Vivi Afriani
d)    Maizhatul Baizura
e)    Irfami Raoumdas
f)     Arsusilawati ( Zila)
g)    Muhd. Nur Islami
h)    Irristi Julyana
i)      Nur Irdawati
j)     Putri Anexia
k)     Dayang
2.     Nurahdawati + Budi Raharjo
a)    Randy Fadhilah
b)    Clarissa Anindya
c)     R. Dida Afzan
3.      Ulfazah
a)    Aminullah
b)    Ade
c)     Nisa
d)    Akbar
D.    Syarifah
1.     Hendrawan (Wawan)
2.     Septy Utamai (Icep)
3.     Desvasari (Ides)
4.     Dimas
5.     Prihartini  (Titin)
E.     Entan
1.     Zakaria
2.     Eri
3.     Asril Almarhum

F.     Aro
1.     Minah
2.     Sudar (Abdul rahman + Irvan/Ican)
a)    Suhaimi Irsan
b)    Nirmala (tinggal di sumbawa)
c)     Ahmad Yani (tinggal di kalimantan)
d)    Abdul Aziz
e)    Joni Iskandar (Alm)
f)     Zulkifli
g)    Ayu
3.     Nurlela Ebo
4.     Mistam
G.     Fatimah
1.     Sepriyeni
a)    Lalan Hafiiz
b)    Aswanda Hafiiz
c)     Yuni
2.     Anton Almarhum
3.     Vina Ratna Wati
a)    Fajar
b)    Maya
c)     Nugi

4.     Muhardi Syam
a)    Aqila
H.    Sarbaini (tidak mempunyai anak)
I.     Nong
1.     Nurmuharammi
2.     Ahadisnaini
3.     Rupiati
4.     Sidra
5.     Saura
V.      Rahmad
A.     Atan
B.     Ayo
C.     Abo'an(Johar)
D.    Aji
E.     Hamzah
F.     Beram
1.     Asmara + Erda
a)    Haikal
2.     Asri + Linda
a)    Ayek
3.     Aryah
a)    Rizki
b)    Ica
4.     Arfah
5.     Asril
G.    Jakfar
H.    LimahNEGARA ANGGOTA ASEAN